Woordje Bestuur Agenda   Ledenpagina
Foto's Geschiedenis Vergaderplek Lidmaatschap Nationaal
Links Mil.be Res   Hot news Overzicht

 

     Links...Links...Links - rechts - Links - rechts...  

 

  Reserve -    Belgische Krijgsmacht (deze pagina)

Belgische Overheden (pagina 2)

  Varia (pagina 3)

   Wapen en wapentuigSlagvelden en Strijders (pagina 4)


KNUROO ANTWERPEN v.z.w. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en vorm van de links naar externe websites opgenomen in onze website www.knurooantwerpen.be.   Wij wensen informatie in de "breedste zin" door te geven  maar met respect voor onze statuten die bepalen : Art 3.1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk en buiten iedere partijgeest of politieke gebondenheid:

1° Tussen al de R.O.O., van alle machten, wapens of diensten, banden te leggen die de informatie en vervolmaking van hun militaire opleiding verzekeren en hun burgerzin te stimuleren in een vriendschappelijke geest. 2° De morele en materiële belangen van de R.O.O. in het kader van de vereniging te bevorderen en te verdedigen. 3° Zijn welwillende medewerking aan de militaire overheden te verlenen, en dit in het kader van de actieve en/of passieve verdediging van het grondgebied. 4° In de mate van zijn vermogen de militaire overheid bij te staan tot de verbetering van de militaire opleiding van de R.O.O. en de volledige gebruikmaking van hun kunde. 5° Te trachten de banden te vernauwen tussen de beroeps- en reservekaders. 6° De vaderlandsliefde te bevorderen door de geest van burgerdeugd te ontwikkelen. 7° Goede betrekkingen en relaties te onderhouden met de actieve  en reserve-eenheden van alle bevriende landen.

Indien u desondanks onze bezorgdheid toch websites in deze reeks aantreft die niet stroken of niet meer stroken sinds aanvang van publicatie op onze site met hogergenoemde nobele intenties, dan vragen wij u onmiddellijk onze webmaster of het bestuur van KNUROO kring Antwerpen hiervan op de hoogte te brengen; waarvoor onze dank.

laatste update 12 november 2010

KNUROO - AESOR - KNVRO - Reserve

Reservisten.start.be

KNUROO Nationaal

    Res. Ooff Brugge - Ommeland

Res. Ooff Gent

     VROOL Resere Onderofficieren Limburg

    SOR Liège

  KNVRO Nationaal

KKROA

Reserve Officieren Antwerpen

  KKRO Gent

US army Reserve

Verband der Reservisten

Reserve Zwitserland

CRORLg

Mars en Mercurius

     
     

Belgische Krijgsmacht

Terug naar menu LINKS

Staf

Communicatie

Scholen

Koninklijke Militaire Academie

 Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

 Koninklijke Technische  School Onderofficieren

  Ecole Royale des Sous-Officiers N°1

Inlichtingen en VeiligheidsSchool

 GenieSchool

 Koninklijke Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding

Departement Vorming Artillerie

 School van de Logistiek

Eenheden

La fraternelle royale des Chasseurs Ardennais 

    Cha a Pied

6 TTR

5de Linie

   Jagers te Paard - Gidsen

Vrienden en wapenmakkers van het 1ste Jagers te Paard

Regiment 2 JP

  egiment 2 JP lichting 87 - 88

Onderofficieren van het 2/4de Regiment Lanciers

Vriendenkring van het 29ste Bataljon Logistiek

20A

2de Regiment Grenadiers

  ParaComando    links

  Dakota documentatiecentrum  van de 15 Wing

Geschiedenis

  Historiek 2 JP

    Geschiedenis: BSD kazernes

  Geniemuseum

   Tankmuseum

   Pegasus museum

Museum van de Belgische Parachutisen

     Kamp Vogelsang

  Museum K-blokken Leopoldsburg

   2JP Lichting 87 - 88

Museum van de Belgische  Strijdkrachten Duitsland

 Belgen in Luedenscheid

Deutsch-Belgische Geselschaft   Lüdenscheid

Marsen

4 daagse van de IJzer

Terug naar menu LINKS
Woordje Bestuur Agenda   Ledenpagina
Foto's Geschiedenis Vergaderplek Lidmaatschap Nationaal
Links Mil.be Res   Hot news Overzicht